SZKOLENIE eTWINNING

 

 

Dnia 5 października 2017 odbyło się pierwsze szkolenie nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w ramach programu Erasmus+.
Prowadząca, pani Anna Kulińska- ambasador i trener warsztatów komputerowych eTwinning zapoznała nas z funkcjonowaniem platformy
oraz koniecznymi narzędziami do realizowania projektów.
Uczestnicy warsztatów założyli swoje konta osobiste, utworzyli grupę społecznościową, mieli okazję obejrzeć przewodniki i filmy instruktażowe
aby sprawnie poruszać się w przestrzeni platformy, realizować szkolenia internetowe, rejestrować projekty i realizować ich założenia.
Nauczyciele SOSW stawiają sobie za cel wzbogacanie konwencjonalnych schematów ” kredy i tablicy” o formy pracy szeroko stosowane
w szkołach Europy. Jest to szczególnie ważne dla uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi.

JĘZYK ANGIELSKI DLA NAUCZYCIELI

W ramach funduszy europejskich pochodzących z programu Erasmus + grupa nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim rozpoczęła naukę języka angielskiego.
Celem zajęć jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, co ułatwi realizowanie projektów międzynarodowych.
W zajęciach uczestniczy 23 osoby.

Projekty te będą realizowane na platformie edukacyjnej eTwinninig. Jest to europejska społeczność szkolna, komunikująca się
i współpracująca za pośrednictwem e-mediów, umożliwiająca doskonalenie zawodowe nauczycieli. Realizacja projektów jest wprowadzeniem do pracy z uczniem, nowych rozwiązań metodycznych.


Szkoleniowe spotkanie szkół przyszpitalnych

22 listopada nauczyciele szkoły przyszpitalnej uczestniczyli
w integracyjnym spotkaniu szkoleniowym w Zespole Szkół Szpitalnych w Gdańsku.
Wspólnie z nauczycielami szkoły szpitalnej z Olsztyna zbieraliśmy doświadczenia z warsztatowych zajęć. Program spotkania był intensywny jednak bardzo przydatny i rozwojowy w poszerzaniu kompetencji nauczyciela w zakresie nowych metod nauczania
i twórczej pracy z uczniem na różnych przedmiotach.

Odwiedziliśmy oddziały szkolne i szpitalne, wymieniliśmy doświadczenia w realizowaniu międzynarodowych projektów Comenius, Erasmus+ i w przyjaznej atmosferze integrowaliśmy środowisko nauczycieli szkół przyszpitalnych.


Udział w kursach internetowych poszerzających umiejętności z zakresu TIK prowadzonych na platformie eTwinning

Realizacja projektu:                                  "Show us your school                                  and we'll show you ours!"

Szkolenie nauczycieli w ramach programu                                 Erasmus+

15 lutego nauczyciele objęci programem ERASMUS+ uczestniczyli w szkoleniu. Szkolenie odbyło się w celu poszerzenia wiedzy na temat kraju goszczącego oraz pozyskania informacji dotyczących kultury, geografii, historii, zabytków, systemu edukacji miejsca będącego celem podróży. Nauczyciele wzięli udział w prezentacji połączonej z wykładem przygotowanym przez p. Małgorzatę Kosecką

Wyjazd do Heide pierwszej grupy nauczycieli

W dniach 12-16 marca w ramach projektu Erasmus+ "Europeizacja edukacji kluczem do pełniejszej integracji uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym", grupa nauczycieli z Ośrodka gościła w niemieckich placówkach edukacyjnych Friedrisch-Elvers-Schule w Heide. Mieliśmy wiele okazji by poznać funkcjonowanie systemu edukacyjnego i zrozumieć problemy uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Dyrektor placówki FES Friedemann Kern zorganizował nam 3 dni pełne zawodowych wrażeń. Dzięki temu odwiedziliśmy szkołę specjalną, szkołę masową z oddziałami integracyjnymi, szkoły przyszpitalne z oddziałami dziennego pobytu oraz szkołę zorganizowaną w Szpitalu Psychiatrycznym w Hesterberg. Mieliśmy okazję uczestniczyć w kilku lekcjach co dało nam obraz kształcenia dzieci na różnych etapach edukacji. Poznaliśmy różne systemy pracy i sposoby motywowania ucznia. Każda z wizyt była pełna nowych refleksji.
Dzięki gościnności niemieckich partnerów był też czas na wspólny spacer po plaży nad Morzem Północnym, mogliśmy doświadczyć zjawiska odpływu i przypływu morza, zwiedziliśmy atrakcje miasta Heide i udzieliliśmy wywiadu do szkolnej gazetki prowadzonej przez uczniów.
Ostatniego dnia, na koniec wszystkich zaplanowanych wizyt w szkołach, nauczyciele szkoły specjalnej zorganizowali wspólne przygotowanie posiłku. W tym przypadku nie sprawdziło się przysłowie „Gdzie kucharek sześć …”, wspólnie, na wesoło, przyrządziliśmy sytą obiadokolację i pyszny deser. Było super 👌 💪 
Pobyt wspominamy bardzo miło. Dziękujemy.

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

Kongres dla szkół szpitalnych HOPE                                    w Poznaniu

16 maja kilku nauczycieli szkoły w szpitalu z kierownictwem i dyrekcją na czele uczestniczyło w 11. Kongresie HOPE Hospital Organisation of Pedagogues in Europe, który odbył się w Poznaniu w dniach 14-18 maja 2018 r. Honorowy Patronat Naukowy Kongresu jest Philip Zimbardo czołowa postać w dziedzinie psychologii a tematem tegorocznego kongresu jest "Szkoła szpitalna jako element edukacji równościowej zapobiegający wykluczeniu dzieci i ich rodzin dotkniętych przewlekłą chorobą"

Organizacja HOPE to europejska organizacja non-profit, której głównym celem jest zapewnienie prawa do edukacji w sprzyjającym środowisku hospitalizowanym dzieciom, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami, w szpitalu oraz w domu w okresie rekonwalescencji. Pierwszy europejski kongres odbył się w 1988 roku w Ljubljanie (Słowenia), aby promować i zachęcać do badań we wszystkich aspektach edukacji szpitalnej, a także publikować przykłady dobrych praktyk. Po raz pierwszy w historii HOPE, kongres odbył się w Polsce dlatego nie mogło nas tam zabraknąć. Oprócz licznych wykładów uczestniczyliśmy w inspirujących warsztatach o różnej tematyce. Warsztaty z bajkoterapii już niebawem wdrożymy na zajęciach w szpitalu. Miłą niespodzianką było spotkanie naszych partnerów z Niemiec z projektu Erasmus+ oraz zaprzyjaźnionych nauczycieli ze szkół szpitalnych z Gdańska i Olsztyna. Wracamy pełni wrażeń, nowych doświadczeń i pomysłów na dalszy rozwój. 


Szkolenie dla nauczycieli pracujących                                  w szpitalu

23 maja w szkole przyszpitalnej odbyło się szkolenie na temat występującej depresji wśród dzieci i młodzieży. Tematykę tą przybliżył nam lekarz psychiatra Aleksander Lebiedziński z oddziału na którym pracujemy. Było to bardzo cenne spotkanie. Dziękujemy za poświęcony czas.


Spotkanie w ramach badań naukowych prof.dr Armin Castello- szkoła w szpitalu.

W wyniku znajomości zawartych w trakcie realizacji projektu Erasmus+ szkołę przyszpitalną odwiedził
prof. dr Armin Castello z wydziału pedagogiki specjalnej
i psychologii Uniwersytetu w Flensburgu. W ramach prowadzonych przez siebie badań prowadzi on rozmowy
z nauczycielami naszej szkoły i zaprzyjaźnionej szkoły przyszpitalnej w Gdańsku - Srebrzysko. Bardzo cieszy nas możliwość dołożenia swojej cegiełki do badań nad osobami pracującymi z dziećmi i młodzieżą z depresja. Profesor obiecał nam podzielić się wynikami badań. Czekamy

z niecierpliwością! Przy okazji spotkania podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami związanymi z realizacją programu Erasmus+.


Job-Shadowing w ramach projektu Erasmus+ w Friedrich-Elvers-Schule w Heide

W dniach 17 -21 września w ramach projektu Erasmus +  - Mobilność kadry edukacji szkolnej kolejna grupa 10 nauczycieli z naszego Ośrodka gościła w niemieckich placówkach edukacyjnych.

Podczas wizyty w szkole Hesterberg w Schleswig prowadzącej edukację uczniów z dziennego oddziału Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Helios – Klinikum: obserwowaliśmy młodzieży dzieci podczas lekcji, poznawaliśmy metody stosowane w pracy z uczniami z zaburzeniami psychicznymi. Uczestniczyliśmy w warsztatach zorganizowanych przez p. Ulrike Behme – Matthiessen na temat realizowanego w ramach współpracy szkoły i kliniki programu FiSch z zakresu edukacji rodzinnej, redukcji zachowań trudnych u dzieci i młodzieży oraz ich reintegracji społecznej.

Wizyta w Centrum Kształcenia Zawodowego w Lunden pozwoliła nam poznać organizację doradztwa i kształcenia zawodowego dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obserwowaliśmy „sesję egzaminacyjną” diagnozującą predyspozycje zawodowe uczniów.

 

Wraz z nauczycielami i uczniami Friedrich – Elvers – Schule w Heide przygotowaliśmy warsztaty kulinarne podczas „Spotkania integracyjnego” ucząc się wzajemnie zasad popularnych w naszych krajach gier planszowych (my zaproponowaliśmy „Luxtorpedę”). Nawiązaliśmy nowe kontakty, wymieniliśmy informacje na temat specyfiki pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Warsztaty kulinarne

Gospodarstwo

Warsztat ślusarski

Szkoła w Schleswig

Szkoła w Lunde


strona naszej szkoły
strona naszej szkoły
strona naszej szkoły
strona naszej szkoły